Hallo buurtgenoten,

Je bevindt je op de website van onze buurtvereniging, waar je allerhande informatie vindt van en over onze buurtvereniging.

Omdat niet iedereen over een computer beschikt is er naast de site ook een papieren nieuwsbrief, deze wordt 1x per kwartaal rondgebracht.

Ideeën en onderwerpen voor de website of nieuwsbrief zijn van harte welkom. Copy kan worden ingeleverd bij het bestuur. Ideeën voor de site kunt u mailen naar beheer@lombardijers.nl.

Wij wensen u veel plezier met het bezoek aan deze site.

Het bestuur.